Rozwijamy się

Witamy nowego terapeute!!

mgr ANNA BIENIEK

Szkolenia:

 • Metoda Vojty - Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
 • Ocena neurorozwojowa Niemowląt - Wczesna Interwencja
 • Dziecko Wiotkie - praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mieśnowego
 • Tkanki Miękkie w Pediatrii
 • PNF podstawowy
 • PNF w skoliozach
 • Skoliozy - Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Nowoczesne Metody Fizjoterapeutyczne w praktyce - cykl szkoleniowy Thera Band Academy obejmujący:
  • ćwiczenia oporowe i równoważne,
  • trening funkcjonalny i sensomotorykę,
  • aquaterapia i terapeutyczny nordic walking,
  • terapeutyczny pilates,
  • terapia pacjentów z uszkodzeniem OUN,
  • korekcja wad postawy