IGLI - funkcjonalna wkładka ortopedyczna

Indywidualna terapia stóp, a co się z tym wiąże - korekcja postawy! Wsparcie dla Twoich stóp z zachowaniem swobody ruchów i aktywności mięśni!

Nieznany dotychczas na Podlasiu system wkładek z włókna węglowego marki Igli jest dynamicznym i wysoce elastycznym środkiem pomocniczym, który łączy w sobie 
sensomotoryczne i zachowawcze mechanizmy działania. Indywidualne umieszczenie punktów korekcyjnych ma działanie pobudzające, przyczynia się do celowego wywoływania bodźców sensomotorycznych w obszarze stopy. 

 

Wkładka składa sie z niezwykle lekkiego i cienkiego usztywnienia z włókna węglowego, a dzięki specjalnym wcięciom pozwala na wykonywanie wszystkich ruchów biomechanicznych, zapewniając jednocześnie jak najwyższą stabilność kształtu.

Punkty stymulujące stopę przymocowuje się za pomocą połączenia rzepowego do usztywniacza z włókna węglowego, co pozwala na umieszczanie ich w dowolnym miejscu w zalezności od potrzeb pacjenta. Różne rozmiary wkładek umożliwiają zmianę zakresu ich działania w trakcie leczenia, a to wszystko dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta!

METODA VOJTY – rehabilitacja dzieci i niemowląt

Założeniem koncepcji Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanych globalnych wzorców lokomocji tzw. ontogenezy ruchowej zawierającej indywidualny program rozwoju ruchowego przynależnego gatunkowi ludzkiemu.

Oznacza to, że wszystkie mechanizmy potrzebne do zmian pozycji ciała oraz przemieszczania do przodu istnieją od momentu poczęcia i ujawniają się stopniowo, automatycznie w miarę dojrzewania centralnego układu nerwowego wg zakodowanego genetycznie programu.

Dziecko, które rozwija się prawidłowo korzysta z tego programu i jego rozwój ruchowy przebiega prawidłowo bez żadnej pomocy z zewnątrz. Niemowlę z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego już od pierwszych dni życia nie może realizować genetycznie zakodowanego programu rozwoju, gdyż droga do niego pozostaje zablokowana. Z czasem niemowlę komunikując się z otoczeniem zaczyna stwarzać zastępcze wzorce ruchowe. Ten nieprawidłowy wzorzec ruchu stopniowo odzwierciedla się w korze mózgu i utrwala się w świadomości nieprawidłowy wzorzec schematu własnego ciała.

Vojta opracował terapię polegającą na odruchowym uaktywnianiu i wyzwalaniu genetycznie zakodowanych mechanizmów lokomocji, które wyzwolić można u każdego człowieka, niezaleznie od stopnia uszkodzenie układu nerwowego i wieku pacjenta.

Rozwijamy się

Witamy nowego terapeute!!

mgr ANNA BIENIEK

Szkolenia:

  • Metoda Vojty - Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
  • Ocena neurorozwojowa Niemowląt - Wczesna Interwencja
  • Dziecko Wiotkie - praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mieśnowego

Bóle i zawroty głowy pochodzenia szyjnego

Nawracające bóle głowy, migreny utrudniające prawidłowe funkcjonowanie, zawroty głowy, często mają swoje podłoże w odcinku szyjnym kręgosłupa. Mogą pojawiać się w następstwie uciskania korzenia nerwowego poprzez wysuwający się dysk. W takich przypadkach leczenie farmakologiczne nie zawsze jest skuteczne. Często leki zmniejszają dolegliwości bólowe, lecz nie eliminują ich całkowicie.

Skręcenie stawu skokowego

Prawie wszystkie skręcenia stawu skokowego to skręcenia inwersyjne (suplinacyjne).
W stawie piszczelowo-strzałkowym dalszym kość strzałkowa przesuwa się do przodu względem kości piszczelowej, w wyniku czego dochodzi do nieprawidłowego ustawienia elementów kostnych względem siebie. Podczas badania widoczny jest obrzęk stawu skokowego oraz bolesne ograniczenie zakresu ruchu zgięcia podeszwowego stopy i rotacji stopy (ruchu skrętnego).

Back to top newDo góry